Издание за маркетинг, реклама и финанси.

Начало » Кои са участниците на форекс пазара?

Кои са участниците на форекс пазара?

Кои са участниците на форекс пазара?

Всички операции на финансовия пазар, се извършват чрез система от специализирани институции: Централни банки, Търговски банки, търговци, дилъри и брокери. Всеки форекс участник има своя обем на сделки на валутния пазар.

Например, централните банки имат най-голям оборот, който превишава стотици милиони долари в САЩ на ден.Търговските банки и търговците имат много по-малък оборот. Дневният оборот на брокерите е около 25-30 милиона щатски долара,което прави 2 % от общия обем на форекс търговията.

Централните банки на страните

Тези банки регулират паричните и кредитни потоци с инструменти,определени със закон. Основните функции на централните банки са да емитират(издават) пари, да извършват парична и кредитна политика на националната валута. Например, ако централна банка се намеси на форекс пазара може да доведе до повишаване или понижаване на курса на националната валута.

Търговските банки

Те са финансови посредници, които приемат депозити от физически и юридически лица,възползват се от това, като инвестират тези пари, връщат ги на обратно на депозиралите, откриват, оперират и закриват банкови сметки. В всяка страна има няколко големи търговски банки,които могат да повлияят на валутните курсове. През 2006 г. Deutsche Bank разполага с 19,26% оборот от целия форекс пазар.

Брокери

Брокерите са физически или юридически лица, които представляват финансови посредници в търговията на ценни книжа и валута, и осъществяват връзката между купувачите и продавача им. Брокерът работи от името и за сметка на своя клиент, но също така може да предоставя и някои допълнителни услуги. Като възнаграждение брокерът получава комисионна за всяка изпълнена форекс поръчка на своя клиент.

Дилъри

Дилърите са фирми или частни лица, които оперират на пазара за своя сметка и от свое име, с други думи те купуват и продават валута с техни собствени средства.

Покажи любов

Коментирай

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.