Издание за маркетинг, реклама и финанси.

Начало » Как се прави добър маркетинг план?

Как се прави добър маркетинг план?

Една крилата фраза сравнява „скока“ в бизнеса без маркетингов план с платноходка без платно, лутаща се в средата на огромен бурен океан. И това наистина е така, защото без добре обмислен маркетингов план няма начин да „доплувате“ до целта. Единственото, което може да се случи, е да се приземите на бряг, който най-малко сте очаквали.
marketing-plan1
Създаването на такъв план е задължително условие за успеха на всеки нов бизнес. Той трябва да бъде добре обмислен и да съдържа правилните стратегии. Разбира се, формирането му не е нещо, което просто да седнем и да направим в рамките на един ден. Става дума за осигуряване на дългосрочна визия и планове за действие, а това изисква доста усилия. Така че, нека да започнем.

Проучване на пазара

Новите предприемачи, а дори и опитните собственици на малки предприятия, задължително трябва да се съобразят с пазарните проучвания, като си направят съответните изводи. Пазарно проучване всъщност е събирането, организацията и анализът на информацията, събрана от вашата целева аудитория. Тези данни могат да бъдат първични или вторични.

Първични данни

При тях основните данни идват от информацията, която събираме чрез собствените си усилия. Този тип изследвания на пазара са най-ценни за вашия маркетингов план, защото вие сте в състояние да контролирате точно каква информация ви е необходима.

Вторични данни

Това са данни, които също можете да използвате успешно за целите на маркетинговите си изследвания, но тези данни са събрани от някой друг. Това биха могли да бъдат например различни доклади от агенции, данни от статистиката, търговски организации, частни фирми, журналистически проучвания, анкети и така нататък. Тези доклади могат да бъдат много полезни, но все пак те не могат да отговорят на всички въпроси или да  решат всичките ви проблеми, свързани с вашия бизнес план.

Извършване на първични изследвания

Ако ще извършвате първични изследвания, вероятно искате да имате някаква ориентация как точно да съберете информацията. Ето два метода, за които е доказано, че работят добре:
Лични интервюта
Персоналното интервю е информацията, събрана лице в лице от член на целевия пазар. Може да се проведе на живо, а също и по телефона или интернет. Едно такова изследване с много хора е доста полезно. Разбира се, интервюто трябва да се извърши задълбочено, а после да се систематизират и обобщят изказаните мнения за вашия продукт или услуга. Недостатък на този метод е, че отнема твърде много време и ограничава общия брой на отговорите.

Групови анкети

Можете да съберете данни чрез групови изследвания, когато съберете група хора и ги ангажирате в дискусия за вашия продукт. Това също е един добър начин за събиране на данни. Информацията при този метод се получава значително по-бързо отколкото в личното интервю. Организацията им обаче е по-трудна.

Какво искате да постигнете чрез вашия бизнес?

Преди създаването на маркетингов план, задължително трябва сте наясно с това, каква е вашата мисия. Разбира се, целите на който и да е бизнес включват преди всичко реализирането на печалба, но все пак трябва да се обосновете, защо сте избрали да продавате точно определен продукт или услуга.

Маркетинговият план трябва да определи и опише подробно всички продукти или услуги, които ще бъдат пуснати в продажба. Ето няколко въпроса, които ще ви бъдат от полза:

 • Каква е формата, цветът, размерът и т.н. на моя продукт?
 • Има ли някакви търговски марки или патенти моят продукт?   
 • Какво отличава моя продукт / услуга от други подобни продукти / услуги?
 • Какви други характеристики притежава продукта / услугата?


Опишете в детайли вашия целеви пазар

Тук е мястото, където да използвате вече готовата информация от проучването на пазара. С данните, които сте събрали, започнете да правите наблюдения и изводи за пазара (ите), която искате да въведете. Какъв процент от хората, които интервюирахте или анкетирахте заявиха,  че ще купят вашия продукт или услуга? Колко от тях казаха, че той ще им бъдат от полза? Дали вашият продукт или услуга ще бъдат нещо, от което потребителите имат голяма потребност?

Тук е мястото, където ще си направите изводите дали вашият продукт или услуга са жизнеспособни в избрания целеви пазар и дали смятате, че те има шанс да постигнат целите си.

Определете демографията на вашия целеви пазар. Става дума за възрастов диапазон, образование, доходи, социално общуване и т.н. Може би вашият целеви пазар е локализиран в определена област? Или може би сте се насочили към общ пазар международни граници? Опишете тенденциите в поведението на вашия целевия пазар. Колкото повече се задълбочите, толкова по-добре ще можете да отговорите на неговите нужди.

Определяне на конкуренцията

Ефективния маркетингов план включва изключително доброто познаване на вашите конкуренти. Проучете в детайли основните си конкуренти и техните продукти. Определете техните силни и слаби страни. С какво продуктите или услугите им са по-добри от вашите? Какви са приликите между вашите и техните продукти? По какво се различават? Определете основните разлики, които определят вашите продукти като уникални и помислете как можете да подобрите качеството им така, че да надминат качеството на конкуренцията.

Написване и изпълнение на маркетинговия план


Реклама и рекламни стратегии

Какви форми на реклама /или промоции/, ще ви бъдат необходими за да изпълните вашия маркетингов план? Имате нужда от добра идея, рекламна стратегия, която със сигурност ще достигнете до целевата си аудитория.

Ето няколко идеи:    

 • Демонстрации      
 • Презентации / семинари
 • Брошури или флаери
 • Вестникарски реклами
 • Публикувани статии (печатни и онлайн)
 • Радио реклами
 • Телевизионни реклами (местни / регионални / национални)
 • Организиране на игри и конкурси в уебсайт или социални мрежи / Facebook/
 • Търговско изложение


Отделните маркетингови тактики:

Тактически план

Когато формирате общата рекламна схема за своя маркетингов план, вие също така трябва да създадете и тактически план. Това е подробен план на стъпките, които възнамерявате да предприемете, подкрепен със съответните дати. Например, ако ще използвате търговските изложения за вашите бизнес цели, трябва да се информирате за това къде и кога ще се състоят и да планирате на кои от тях /и в кои градове/ бихте могли да присъствате.

По същия начин, ако планирате ли да рекламирате в местния вестник трябва да определите честотата на рекламите. Може би ви е необходимо да поръчате реклама всяка седмица? Всеки месец? Само преди празниците? Колко радио спотове планирате да запишете? Бъдете конкретни с тактиката си, само така ​​ще знаете точно какво правите, когато започнете с изпълнението на своя маркетингов план.

Определянето на бюджета

Колко ще ви струва всичко това? Вземането на решение за бюджета е едно много важно решение. Ако разполагате с данни за разходите от предходните години, използвайте ги като ръководство, което донякъде ще ви ориентира в обстановката.

Резюме

Обобщението на маркетинговия план е последната стъпка. Систематизирайте информацията в кратко резюме. Използвайте точки и къси изречения, за да обобщите целия си маркетингов план в рамките на не повече от една страница. Дръжте резюмето на видно място и се постарайте винаги да ви бъде под ръка. Използвайте го като справочник при преразглеждането на своя маркетингов план.

Контрол и проследяване на резултатите

Без метода на контрол и проследяване на резултатите всеки един маркетингов план би бил непълен. Два пъти годишно преразглеждайте плана и определете на какви интервали ще сравнявате действителните продажби с тези, които сте прогнозирали. Определете график за срещи с персонала за преглед и актуализация на плана. Не забравяйте, че маркетинговият план е този, който ще ви води по отношение на действията, наблюденията, оценката и така нататък. Той ще бъде вашият бизнес водач в постигането на успешни продажби. На добър час!

Покажи любов

Коментирай

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.